Lettergrootte: a a a

Doelstellingen van de Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs)

De vereniging KvSs oftewel 'De Kring' heeft twee hoofddoelstellingen:

1. Het actief bijdragen aan een goed en modern scheidingsklimaat in Nederland voor mensen die gaan scheiden en voor mensen die al gescheiden zijn.

Daarbij staan centraal:
Transparante en voor alle betrokkenen rechtvaardige wet- en regelgeving.
- Goede en voor iedereen toegankelijke voorzieningen.
- E
en zo eenvoudig mogelijke scheidingsprocedure zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en de belangen van betrokkenen.

Dit doet zij door het signaleren en bespreekbaar maken van verbeterpunten en het aandragen van oplossingsrichtingen, waar mogelijk gebaseerd op ervaringen in andere met Nederland vergelijkbare landen. Ook fungeert zij als klankbord voor bij (echt)scheiding betrokken organisaties (politiek, maatschappelijk, overheid en commercieel).


2. Het uitwisselen van kennis en ervaring binnen De Kring volgens het motto "Samen weten we meer!".

Dit doet De Kring door het organiseren van online discussiefora, het inrichten van werkgroepen en het organiseren van workshops en seminars. Maar bovenal doet zij dit door het aan de leden aanbieden van een platform voor de uitwisseling en aanvulling van elkaars kennis en expertise. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van alle denkbare media, zodat eenvoudig contacten kunnen worden gelegd.

De Kring is met name een kennisvereniging voor haar leden, de scheidingsspecialisten. Indien u als scheidingscliënt klachten, vragen of opmerkingen heeft, moet u zich in eerste instantie richten op de scheidingsspecialist zelf en eventueel bij diens branchevereniging. Deze vindt u in het desbetreffende profiel bij "Aangesloten bij:".

Opgeven als lid of belangstelling voor de KvSs?
U kunt zich aanmelden als lid met dit formulier. Zodra uw aanmelding is goedgekeurd door het bestuur ontvangt u een schriftelijke bevestiging van De Kring.

Ledengedeelte

Log hier in

Interview vice-voorzitter KvSs (Erna Janssen) in Augeo Magazine

Bij ouderverstoting is een kind vijandig tegenover een van de ouders, het weigert contact en laat......

PERSBERICHT 2 juli 2019: Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs) start initiatief tot betere nakoming omgangsrecht kind

Het bestuur van de KvSs heeft mede namens haar leden aangekondigd een initiatief te lanceren voor......

Goede opkomst voorjaarsbijeenkomst

Op woensdag 12 juni a.s. hield de KvSs haar voorjaarsbijeenkomst met maar liefst vier sprekers.......

Kringbijeenkomst KvSs en Kennissessies

Kringbijeenkomst met KennissessiesOp woensdag 28 november a.s. hield de KvSs haar......

KENNISSESSIES "Nieuwe wet beperking gemeenschap van goederen" & "Oudedagsvoorzieningen en (echt)scheiding"

Op woensdag 11 oktober a.s. hield de KvSs twee Kennissessies. Deze werden verzorgd door drs. Jasper......