Lettergrootte: a a a

Doelstellingen van de KvSs

De KvSs oftewel 'De Kring' heeft twee hoofddoelstellingen:

1. Het actief bijdragen aan een goed en modern scheidingsklimaat in Nederland voor mensen die gaan scheiden en voor mensen die al gescheiden zijn.

Daarbij staan centraal:

- Transparante en voor alle betrokkenen rechtvaardige wet- en regelgeving.
- Goede en voor iedereen toegankelijke voorzieningen.
- Een zo eenvoudig mogelijke scheidingsprocedure zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en de belangen van betrokkenen.

Dit doet zij door het signaleren en bespreekbaar maken van verbeterpunten en het aandragen van oplossingsrichtingen, waar mogelijk gebaseerd op ervaringen in andere met Nederland vergelijkbare landen. Ook fungeert zij als klankbord voor bij (echt)scheiding betrokken organisaties (politiek, maatschappelijk, overheid en commercieel).

2. Het uitwisselen van kennis en ervaring binnen De Kring volgens het motto "Samen weet je meer!".

Dit doet De Kring door het organiseren van online discussiefora, het inrichten van werkgroepen en het organiseren van workshops en seminars. Maar bovenal doet zij dit door het aan de leden aanbieden van een platform voor de uitwisseling en aanvulling van elkaars kennis en expertise. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van alle denkbare media, zodat eenvoudig contacten kunnen worden gelegd.

Opgeven als lid of belangstelling voor de KvSs?
U kunt zich aanmelden als lid met dit formulier. Zodra uw aanmelding is goedgekeurd door het bestuur ontvangt u een schriftelijke bevestiging van De Kring.

Kringbijeenkomst KvSs en Kennissessies

Eerstvolgende Kringbijeenkomst met KennissessiesOp woensdag 28 november a.s. houdt de KvSs......

KENNISSESSIES "Nieuwe wet beperking gemeenschap van goederen" & "Oudedagsvoorzieningen en (echt)scheiding"

Op woensdag 11 oktober a.s. houdt de KvSs twee Kennissessies. Deze worden verzorgd door drs. Jasper......

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen Mr. Maarten de Mol van OtterlooPer 1......

GELIJKSTELLING FISCALE BEHANDELING EX-SAMENWONERS EN EX-GEHUWDEN VOOR DE PARTNERALIMENTATIE: NAAST VERDUIDELIJKING OOK NIEUWE VRAGEN

Op 24 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met......

Ledengedeelte

Log hier in