Lettergrootte: a a a

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

12 mei 2017

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen


Mr. Maarten de Mol van Otterloo

Per 1 januari 2018 zal een nieuw huwelijksgoederenregime gelden. De huidige vorm waarbij de algehele gemeenschap van goederen de standaard is, zal worden aangepast aan een nieuw stelsel waarbij een beperkte gemeenschap de norm wordt. Een gemeenschap van goederen bestaat nu uit alle bezittingen en ook schulden van beide geregistreerd partners (danwel echtgenoten) die bij de aanvang en gedurende de relatie zijn ontstaan of worden opgebouwd.

Wat houdt de nu nog geldende regeling precies in?

Op dit moment is in de wet geregeld dat bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap de algehele gemeenschap van goederen als standaardregime wordt gehanteerd waarbij ieder der partijen gerechtigd is tot de helft van de bezittingen en schulden. In dit systeem geldt dat het voorhuwelijkse vermogen van iedere echtgenoot in de gemeenschap valt, evenals tijdens het huwelijk verkregen erfenissen en giften, maar ook opgebouwde schulden. Van dit regime kan worden afgeweken door het maken van huwelijkse voorwaarden ofwel partnerschapsvoorwaarden.

Lees hier verder...

Ledengedeelte

Log hier in

PERSBERICHT 2 juli 2019: Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs) start initiatief tot betere nakoming omgangsrecht kind

Het bestuur van de KvSs heeft mede namens haar leden aangekondigd een initiatief te lanceren voor......

Goede opkomst voorjaarsbijeenkomst

Op woensdag 12 juni a.s. hield de KvSs haar voorjaarsbijeenkomst met maar liefst vier sprekers.......

Kringbijeenkomst KvSs en Kennissessies

Kringbijeenkomst met KennissessiesOp woensdag 28 november a.s. hield de KvSs haar......

KENNISSESSIES "Nieuwe wet beperking gemeenschap van goederen" & "Oudedagsvoorzieningen en (echt)scheiding"

Op woensdag 11 oktober a.s. hield de KvSs twee Kennissessies. Deze werden verzorgd door drs. Jasper......

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen Mr. Maarten de Mol van OtterlooPer 1......