Lettergrootte: a a a

PERSBERICHT 2 juli 2019: Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs) start initiatief tot betere nakoming omgangsrecht kind

02 juli 2019


PERSBERICHT 2 juli 2019:
Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs) start initiatief tot betere nakoming omgangsrecht kind
Het bestuur van de KvSs heeft, mede namens haar leden, aangekondigd een initiatief te lanceren voor een betere nakoming van het omgangsrecht van het kind. Zij wil dit met andere organisaties realiseren.

- - - - - - - -

Culemborg, 2 juli 2019

Dat niet alle ouders na een (echt-)scheiding contact hebben met hun kind zoals het hoort, blijkt regelmatig uit de rechtspraak en de persoonlijke verhalen van ouders in de media. Vorig jaar zomer werd hiervoor de term ‘weigerouder’ gebruikt. Dat er ondertussen nog weinig concreet is veranderd steekt Scott Martens en Erna Janssen, beide bestuursleden van de vereniging Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs). Martens is voorzitter, scheidingsadviseur en voormalig interimmanager. Janssen is vice-voorzitter en heeft haar sporen verdiend in het werken met kindermishandeling als maatschappelijk werker, ontwikkelaar opleidingen sociale sector en als trainer van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. “We zijn inmiddels een jaar verder, iedereen spreekt hier schande van, maar toch is er tot op heden geen concrete verandering in beleidsaanpak of wet- en regelgeving. Ideeën en verschillende onderzoeken zijn er genoeg, maar een centrale en uniforme aanpak ontbreekt.”

De hedendaagse praktijk
Vooral Janssen ziet in haar praktijk ouders die worden buitengesloten van de opvoeding en ontwikkeling van hun kind, al zijn daar andere en/of bindende afspraken over gemaakt. Dit buitensluiten kan om verschillende redenen ontstaan, maar is niet goed voor de ontwikkeling van een kind. Het is in het belang van een kind dat het omgang kan hebben met beide ouders, zoals dit past bij het kind en de situatie. Het omgangsrecht is immers het recht van een kind. Als één van de ouders de afspraken niet nakomt, de binnen-ouder, staat de andere ouder, de buiten-ouder, in de praktijk vaak machteloos,  evenals de betrokken professionele organisaties. “Volstrekt onacceptabel en niet meer van deze tijd. De overheid moet niet langer wachten met dit aan te pakken. Als er geen omgang tot stand komt tussen een kind en beide ouders is er iets aan de hand. “In feite is dit kindermishandeling”, betoogt Janssen.

 

Een wetgeving ‘zonder tanden’

Martens geeft aan dat de juridische instrumenten om contact tussen een kind en beide ouders af te dwingen er reeds zijn, maar onvoldoende worden gehandhaafd. “Er zijn hiervoor artikelen opgenomen in het burgerlijk recht, het strafrecht en het internationale recht. Zie hier ingevoegd de wetsartikelen op een rij. Bij een alimentatieachterstand van € 10,- of meer, kan een ouder kosteloos het alimentatiebureau van de overheid, het LBIO, inschakelen. In dat geval wordt er direct opgetreden en kan beslag gelegd worden op inkomen en bezittingen bij de niet-betaler van alimentatie. Maar als een binnen-ouder onvoldoende of geheel niet meewerkt aan de contact-, zorg- of omgangsregeling, dan wacht de buiten-ouder een lang juridisch en bureaucratisch proces bij de jeugdzorginstellingen, politie en justitie. Om nog maar niet te spreken van de hoge advocaatkosten en de persoonlijke frustratie. De overheid zou op dit punt meer haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Geld zou minder belangrijk moeten zijn dan geluk”, merkt Martens op. “Waarom is dit enorme hiaat er nog steeds?”

 

Initiatief omgangsrecht

Martens en Janssen vinden dat deze situatie onhoudbaar is en snel opgelost moet worden. Het bestuur, heeft dit onderwerp, na instemming van de leden, bovenaan de verenigingsagenda gezet. Ook de Raad voor de Kinderbescherming heeft onlangs haar formele standpunt op dit punt aangepast. Zij ziet “het onrechtmatige contactverlies van een kind met een ouder als een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van het kind.” “Ook het platform ‘Scheiden zonder schade’ van André Rouvoet buigt zich over de omgang maar heeft een bredere scope”, vervolgt Martens. De KvSs wil een versnelling aanbrengen door het initiatief omgangsrecht naar zich toe te trekken. “We zijn gewoon begonnen en hebben meerdere professionals gesproken, waaronder politie, justitie, zorginstellingen en advocatuur. Ook vaders, moeders en voormalige kinderen zijn benaderd en denken graag mee. Enkele hoogleraren willen een bijdrage leveren om het onderzoek, de conclusies en concrete aanbevelingen op papier te krijgen. Een aantal politici heeft steun toegezegd om dit aanhangig te maken in het parlement, met als doel een beleidsnota en/of een initiatiefwet. Iedereen is zonder uitzondering positief over het initiatief, maar het zal ons allemaal veel tijd en energie kosten”, zegt Janssen.

Over de Kring van Scheidingsspecialisten

De KvSs is de enige multidisciplinaire scheidingsvereniging, opgericht en bestuurd door specialisten uit verschillende branches. Zij wil actief bijdragen aan een goed en modern scheidingsklimaat in Nederland voor mensen die gaan scheiden of al gescheiden zijn. Daarnaast is de KvSs hét platform voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaring tussen scheidingsspecialisten. De KvSs is gevestigd in Culemborg, heeft meer dan 70 leden en is hiermee sterk groeiende. Voor meer informatie zie: www.kvss.nl.

 

Contactpersoon voor de pers

Scott Martens, telefoon 06 15056388, e-mail: s.martens[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]kvss.nl

Klik hier voor het persbericht in pdf-formaat.

Ledengedeelte

Log hier in

Interview vice-voorzitter KvSs (Erna Janssen) in Augeo Magazine

Bij ouderverstoting is een kind vijandig tegenover een van de ouders, het weigert contact en laat......

PERSBERICHT 2 juli 2019: Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs) start initiatief tot betere nakoming omgangsrecht kind

Het bestuur van de KvSs heeft mede namens haar leden aangekondigd een initiatief te lanceren voor......

Goede opkomst voorjaarsbijeenkomst

Op woensdag 12 juni a.s. hield de KvSs haar voorjaarsbijeenkomst met maar liefst vier sprekers.......

Kringbijeenkomst KvSs en Kennissessies

Kringbijeenkomst met KennissessiesOp woensdag 28 november a.s. hield de KvSs haar......

KENNISSESSIES "Nieuwe wet beperking gemeenschap van goederen" & "Oudedagsvoorzieningen en (echt)scheiding"

Op woensdag 11 oktober a.s. hield de KvSs twee Kennissessies. Deze werden verzorgd door drs. Jasper......