Lettergrootte: a a a

STELSELHERZIENING PARTNERALIMENTATIE EN OVERGANGSRECHT: ALTIJD LASTIG

06 juli 2015

Terwijl de inkt van het wetsvoorstel kinderalimentatie nog nat is, neemt de politiek nu de partneralimentatie onder handen. Dat dit nog niet zo’n eenvoudige klus is, probeert advocaat Jan van den Hoek aan de hand van wat kanttekeningen duidelijk te maken.

Column mr. J.F.J. (Jan) van den Hoek

De Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie zegt het goed (§ 9.3): "Het overgangsrecht is bij een ingrijpende verbetering van de bestaande wet- en regelgeving van groot belang." Hieronder alvast een eerste verkenning van het overgangsrecht bij dit wetsvoorstel.

Al lang werd ernaar uitgekeken, vooral door alimentatieplichtigen die hoopten dat met name de verkorting van de duur hen verlichting zou brengen. Op 19 juni jl. werd het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie dan eindelijk naar de Raad van State gestuurd en kon heel Nederland kennis nemen van de concrete voorstellen, die - als het aan de indienende partijen (VVD, PvdA en D66) ligt - medio volgend jaar in werking zouden moeten treden.

Overgangsrecht: eerbiedigende werking

Voor eerder genoemde groep zijn de voorstellen alvast teleurstellend: de nieuwe wet geldt niet voor bestaande gevallen. Dit lag overigens al redelijk duidelijk, nu bijvoorbeeld de Raad van State eerder in haar advies met betrekking tot het wetsvoorstel Bontes (voorstander van 'onmiddellijke werking') had uitgesproken dat de alimentatiegerechtigde gerechtvaardigde verwachtingen moet kunnen ontlenen aan voordien vastgelegde alimentatieaanspraken. Daarom is in het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie voor wat betreft het overgangsrecht gekozen voor eerbiedigende werking van de in te voeren regeling. Dit betekent dat het oude recht van toepassing blijft op partneralimentatie die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling door de rechter is vastgesteld of door partijen is overeengekomen. Deze keuze wordt tevens gerechtvaardigd door de rechtszekerheid en bepalingen van het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden).

Het betekent ook dat alle bij de rechtbank...

(als u het gehele artikel en de bijbehorende nieuwsbrief wilt lezen, kunt u een e-mail sturen naar info[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]kvss.nl). Wij sturen u deze kosteloos toe.

Voorjaarsbijeenkomst KvSs

Op woensdag 12 juni a.s. houdt de KvSs haar voorjaarsbijeenkomst met maar liefst vier sprekers.......

Kringbijeenkomst KvSs en Kennissessies

Kringbijeenkomst met KennissessiesOp woensdag 28 november a.s. hield de KvSs haar......

KENNISSESSIES "Nieuwe wet beperking gemeenschap van goederen" & "Oudedagsvoorzieningen en (echt)scheiding"

Op woensdag 11 oktober a.s. houdt de KvSs twee Kennissessies. Deze worden verzorgd door drs. Jasper......

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen Mr. Maarten de Mol van OtterlooPer 1......

Ledengedeelte

Log hier in