Lettergrootte: a a a

GELIJKSTELLING FISCALE BEHANDELING EX-SAMENWONERS EN EX-GEHUWDEN VOOR DE PARTNERALIMENTATIE: NAAST VERDUIDELIJKING OOK NIEUWE VRAGEN

12 juli 2015

Op 24 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een verduidelijking van de positie van ex-samenwoners betreffende de fiscale behandeling van partneralimentatie.

Voor gehuwden is de wet duidelijk, evenals voor geregistreerd partners; de te betalen partneralimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonlijke verplichting en voor de ontvanger is de alimentatie belast inkomen. Voor ex-samenwonenden is er echter geen wettelijke regeling en dus ook geen wettelijke verplichting tot het eventueel betalen van partneralimentatie.

Bovengenoemde gaf in de praktijk nogal eens onduidelijkheid tussen partijen onderling en de belastingdienst; soms werd de tussen partijen vrijwillig afgesproken partneralimentatie als onverschuldigde betaling niet aftrekbaar geacht en vervolgens met schenkbelasting getroffen doordat de betaling als niet-natuurlijke verbintenis werd gezien. Anderzijds wordt de tussen partijen aangenomen natuurlijke verbintenis soms wel door de belastinginspecteur gerespecteerd en ging deze akkoord met de aftrekbaarheid bij de betaler en belastbaarheid bij de ontvanger. Dit laatste geschiedde dan op basis van het bestaan van een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud.

Staatsecretaris schept meer duidelijkheid…

Aan deze onduidelijkheid komt met de brief van 24 juni jongstleden in belangrijke mate een einde. De staatssecretaris stelt zich op het standpunt de belastingdienst te zullen adviseren dat uitkeringen gedaan in het kader van een onderhoudsbijdrage vanuit een natuurlijke verbintenis tussen gewezen samenwoners hetzelfde behandeld dienen te worden als bij gewezen gehuwden...

(als u het gehele artikel en de bijbehorende nieuwsbrief wilt lezen, kunt u een e-mail sturen naar info[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]kvss.nl). Wij sturen u deze kosteloos toe.

Ledengedeelte

Log hier in

PERSBERICHT 2 juli 2019: Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs) start initiatief tot betere nakoming omgangsrecht kind

Het bestuur van de KvSs heeft mede namens haar leden aangekondigd een initiatief te lanceren voor......

Goede opkomst voorjaarsbijeenkomst

Op woensdag 12 juni a.s. hield de KvSs haar voorjaarsbijeenkomst met maar liefst vier sprekers.......

Kringbijeenkomst KvSs en Kennissessies

Kringbijeenkomst met KennissessiesOp woensdag 28 november a.s. hield de KvSs haar......

KENNISSESSIES "Nieuwe wet beperking gemeenschap van goederen" & "Oudedagsvoorzieningen en (echt)scheiding"

Op woensdag 11 oktober a.s. hield de KvSs twee Kennissessies. Deze werden verzorgd door drs. Jasper......

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen Mr. Maarten de Mol van OtterlooPer 1......