Lettergrootte: a a a

Lidmaatschap

De Kring is er voor de actieve scheidingsspecialist. Zowel in het eigen vakgebied, als -en vooral- actief als deelnemer aan interactieve uitwisseling van professionele informatie. Voor slechts € 95,- per jaar kunt u meedoen met diverse initiatieven, zoals het deelnemen aan werkgroepen met leden uit dezelfde discipline en aan subgroepen met leden uit meerdere disciplines.

Leden
Leden van de KvSs zijn afkomstig uit allerlei vakdisciplines die vanuit hun professie direct dan wel indirect te maken hebben met mensen die gaan scheiden of gescheiden zijn. Denk aan scheidingsspecialisten, mediators, maatschappelijk werkers, accountants, advocaten, KIES-coaches, financieel planners, vermogensbeheerders enzovoorts.

Regulier lidmaatschap en toetredingseisen

Binnen De Kring is maar één soort lidmaatschap mogelijk en dat is het reguliere lidmaatschap.

De toetredingseisen zijn:
1) U dient aangesloten te zijn bij een vereniging, stichting, coöperatie etc. en/of binnen een  erkenningsregeling te vallen die sterk verband houdt met (activiteiten in of voor) de scheidingsbranche. Voorbeelden zijn MfN, vFAS, KIES, RFEA, FFP, VMSN, ADR etc. Ook aanmelders die uit hoofde van hun functie te maken hebben met scheidende cliënten of (in)direct de scheidingsbranche zoals register-belastingadviseurs, register-accountants, notarissen, advocaten, ambtenaren of welzijnswerkers kunnen zich aanmelden als kandidaat-lid.
2) U dient tenminste 1 jaar een aansluiting hebben, binnen een erkenningsregeling vallen die sterk verband houdt met (activiteiten in of voor) de scheidingsbranche of daarin functionaris zijn. De werkervaring van de kandidaat zelf wordt niet getoetst omdat deze niet objectief meetbaar is.

Conform de statuten zal het bestuur altijd per kandidaat-lid een finale goedkeuring moeten verlenen voor toetreding tot de Kring. Pas dan bent u volwaardig lid van de KvSs. Zodra uw lidmaatschap is goedgekeurd, mag u het volgende logo voeren in al uw uitingen zoals e-mail, website(s), brochure(s) of visitekaartjes:Een eigen accountprofiel
Wat u vooral verder helpt als u lid bent, is dat u ieder ander kringlid gratis kunt bellen voor zijn of haar advies, begeleiding of bespiegeling bij een scheidingsonderwerp. Dit zonder daar meteen een factuur voor te krijgen. U staat daarentegen zelf ook als kringlid open om, op basis van een wederzijdse ondersteuning, een ander lid contact met u op te laten nemen. De mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen aan álle aangesloten leden. In andere gevallen kunt u als kringlid voor een bepaald onderwerp de reactie vernemen van één of meerdere kringleden. Dit kan door op onze site in te loggen en een centrale vraag te stellen als op een soort 'prikbord'. Dit 'prikbord' is alleen zichtbaar voor aangesloten leden. Uw vraag wordt dan gepubliceerd op het prikbord en kringleden krijgen dan een notificatiemail waarna ze kunnen reageren op uw vraag.

De KvSs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gegeven reacties maar zorgt met deze functionaliteit dat u een meer evenwichtiger beeld krijgt van de oplossingen waar u naar zoekt.

Jaarlijkse ledenbijdrage
De bijdrage voor leden bedraagt vanaf 1 januari 2018 € 95,- per vol kalenderjaar. Als u lid wordt gedurende het kalenderjaar, zal eerst een factuur verstuurd worden voor de rest van het jaar als een bijdrage pro rata. Daarna volgt jaarlijks een factuur voor het gehele kalenderjaar.

Onafhankelijk lidmaatschap
Als lid van de KvSs wordt verondersteld dat u uw lidmaatschap heeft verkregen door (gezamenlijk) de hoofddoelstellingen te onderschrijven. Een lidmaatschap voor en namens de KvSs zal daarom nimmer direct of indirect gerelateerd zijn aan een economisch, juridisch of financieel (eigen)belang.

Door als natuurlijk persoon lid te zijn van de KvSs geeft een lid aan op onafhankelijke en objectieve wijze een goed en modern scheidingsklimaat te willen bevorderen en kennis en ervaring te willen uitwisselen binnen De Kring.

Wilt u zich aanmelden als lid met dit aanmeldingsformulier? Zodra uw aanmelding is goedgekeurd door het bestuur ontvangt u een schriftelijke bevestiging van De Kring.

Kringbijeenkomst KvSs en Kennissessies

Eerstvolgende Kringbijeenkomst met KennissessiesOp woensdag 28 november a.s. houdt de KvSs......

KENNISSESSIES "Nieuwe wet beperking gemeenschap van goederen" & "Oudedagsvoorzieningen en (echt)scheiding"

Op woensdag 11 oktober a.s. houdt de KvSs twee Kennissessies. Deze worden verzorgd door drs. Jasper......

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen Mr. Maarten de Mol van OtterlooPer 1......

GELIJKSTELLING FISCALE BEHANDELING EX-SAMENWONERS EN EX-GEHUWDEN VOOR DE PARTNERALIMENTATIE: NAAST VERDUIDELIJKING OOK NIEUWE VRAGEN

Op 24 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met......

Ledengedeelte

Log hier in