Lettergrootte: a a a

Lidmaatschap bij de Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs)

De Kring is er voor de actieve scheidingsspecialist. Zowel in het eigen vakgebied, als -en vooral- actief als deelnemer aan interactieve uitwisseling van professionele informatie. Voor slechts € 138,65 per jaar (per 1 januari 2022) kunt u meedoen met diverse initiatieven, zoals het deelnemen aan werkgroepen met leden uit dezelfde discipline en aan subgroepen met leden uit meerdere disciplines.

Leden
Leden van de KvSs zijn afkomstig uit allerlei vakdisciplines die vanuit hun professie direct dan wel indirect te maken hebben met mensen die gaan scheiden of gescheiden zijn. Denk aan scheidingsadviseurs, mediators, maatschappelijk werkers, accountants, advocaten, KIES-coaches, financieel planners, vermogensbeheerders enzovoorts.

Regulier lidmaatschap en toetredingseisen

Binnen De Kring is maar één soort lidmaatschap mogelijk en dat is het reguliere lidmaatschap. Eventueel kan een lid zich kandideren als bestuurslid indien en voor zover er een vacature is.

De toetredingseisen voor lidmaatschap zijn:
1) U dient aangesloten te zijn bij een vereniging, stichting, coöperatie etc. en/of binnen een  erkenningsregeling te vallen die sterk verband houdt met (activiteiten in of voor) de (echt)scheidingsbranche. Voorbeelden zijn: MfN, vFAS, KIES, RFEA, FFP, VMSN, ADR etc.. Ook aanmelders die uit hoofde van hun functie te maken hebben met (echt)scheidende cliënten of (in)direct in de scheidingsbranche zoals registerbelastingadviseurs, registeraccountants, notarissen, advocaten, ambtenaren of welzijnswerkers kunnen zich aanmelden als kandidaat-lid.
2) U dient tenminste één volledig jaar de voorgenoemde aansluiting te hebben en/of binnen een erkenningsregeling te vallen. De relevante werkervaring van de kandidaat zelf wordt niet kwalitatief getoetst omdat deze in de optiek van de vereniging niet objectief  te beoordelen valt.

Conform de statuten zal het bestuur altijd per kandidaat-lid een finale goedkeuring moeten verlenen voor toetreding tot de Kring. Pas nagoedkeuring bent u volwaardig lid van de KvSs. Zodra uw lidmaatschap is goedgekeurd, mag u het volgende logo voeren in al uw uitingen zoals e-mail, website(s), brochure(s) of visitekaartjes:Een eigen accountprofiel
Wat u vooral verder helpt als u lid bent, is dat u ieder ander kringlid gratis kunt bellen voor zijn of haar advies, begeleiding of bespiegeling bij een scheidingsonderwerp. Dit zonder daar meteen een factuur voor te krijgen. U staat daarentegen zelf ook als kringlid open om, op basis van een wederzijdse ondersteuning, een ander lid contact met u op te laten nemen. De mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen aan álle aangesloten leden. In andere gevallen kunt u als kringlid voor een bepaald onderwerp de reactie vernemen van één of meerdere kringleden. Dit kan door op onze site in te loggen en een centrale vraag te stellen als op een soort 'prikbord'. Dit 'prikbord' is alleen zichtbaar voor aangesloten leden. Uw vraag wordt dan gepubliceerd op het prikbord en kringleden krijgen dan een notificatiemail waarna ze kunnen reageren op uw vraag.

De KvSs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gegeven reacties maar zorgt met deze functionaliteit dat u een meer evenwichtiger beeld krijgt van de oplossingen waar u naar zoekt.

Jaarlijkse ledenbijdrage
De bijdrage voor leden bedraagt € 135,- per vol kalenderjaar. Als u lid wordt gedurende het kalenderjaar, zal eerst een factuur verstuurd worden voor de rest van het jaar als een bijdrage pro rata. Daarna volgt jaarlijks een factuur voor het gehele kalenderjaar.

Onafhankelijk lidmaatschap
Als lid van de KvSs wordt verondersteld dat u uw lidmaatschap heeft verkregen door (gezamenlijk) de hoofddoelstellingen te onderschrijven. Een lidmaatschap voor en namens de KvSs zal daarom nimmer direct of indirect gerelateerd zijn aan een economisch, juridisch of financieel (eigen)belang.

Door als natuurlijk persoon lid te zijn van de KvSs geeft een lid aan op onafhankelijke en objectieve wijze een goed en modern scheidingsklimaat te willen bevorderen en kennis en ervaring te willen uitwisselen binnen De Kring.

Wilt u zich aanmelden als lid met dit aanmeldingsformulier? Zodra uw aanmelding is goedgekeurd door het bestuur ontvangt u een schriftelijke bevestiging van De Kring.

Een lidmaatschap opzeggen
Een lidmaatschap opzeggen kan ieder jaar tot en met 31 oktober voor het navolgende jaar. Er geldt dus een opzegtermijn van twee maanden.

Ledengedeelte

Log hier in

Interview vice-voorzitter KvSs (Erna Janssen) in Augeo Magazine

Bij ouderverstoting is een kind vijandig tegenover een van de ouders, het weigert contact en laat......

PERSBERICHT 2 juli 2019: Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs) start initiatief tot betere nakoming omgangsrecht kind

Het bestuur van de KvSs heeft mede namens haar leden aangekondigd een initiatief te lanceren voor......

Goede opkomst voorjaarsbijeenkomst

Op woensdag 12 juni a.s. hield de KvSs haar voorjaarsbijeenkomst met maar liefst vier sprekers.......

Kringbijeenkomst KvSs en Kennissessies

Kringbijeenkomst met KennissessiesOp woensdag 28 november a.s. hield de KvSs haar......

KENNISSESSIES "Nieuwe wet beperking gemeenschap van goederen" & "Oudedagsvoorzieningen en (echt)scheiding"

Op woensdag 11 oktober a.s. hield de KvSs twee Kennissessies. Deze werden verzorgd door drs. Jasper......